Jak wygląda ewidencja czasu pracy na nowych zasadach?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Bez tego niemożliwe jest ustalenie wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2019 roku zakres prowadzenia tej dokumentacji uległ rozszerzeniu, zmieniły się także zasady wypełniania karty ewidencji czasu pracy. Cała dokumentacja musi też być przechowywana o wiele dłużej.

Karta ewidencji czasu pracy dawniej

Do 31 grudnia 2018 roku karta ewidencji czasu pracy była jedynym dokumentem dotyczącym ewidencjonowania czasu pracy. Zgodnie z ówczesnym rozporządzeniem wykazywano w niej:

Do powyższej ewidencji dołączane były prośby pracowników o wybranie nadgodzin oraz wnioski urlopowe, które obsługują firmy takie jak biura rachunkowe. Obecnie prowadzenie ewidencji czasu pracy uległo zmianie. Warto dlatego (aby dobrze ją prowadzić) skorzystać z doświadczenia pracowników biura rachunkowego w Białymstoku i działać zgodnie z obecnymi rozporządzeniami.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Ewidencja czasu pracy jaką znamy dziś

Od 1 stycznia 2019 roku weszło rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej zwane rozporządzeniem dokumentacyjnym. Co się zmienia?

Nowa ewidencja czasu pracy? Z biurem rachunkowym z Białegostoku to łatwe

Specjaliści z biura rachunkowego w Białymstoku zdają sobie sprawę z tego, że nowa dokumentacja i zmiany w prowadzeniu ewidencji czasu pracy mogą nie być łatwe dla firm. Dlatego pomogą poprowadzić ją zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozporządzeniami. Oprócz czasu ewidencji pracy dodatkowo konieczne są następujące dokumenty:

Natomiast wnioski urlopowe nie należą do ewidencji czasu pracy. Dla osób pracujących w systemie zadaniowym (lub otrzymujących ryczałt za pracę w godzinach nocnych i za nadgodziny), ustawodawca wprowadził możliwość stosowania uproszczonej ewidencji czasu pracy. Pracownicy ci nie muszą zatem wykazywać godzin pracy. Jednak poza godzinami pracy, pracodawca zobowiązany jej do wykazania innych elementów tej ewidencji (dokumentów, wniosków i zgód). Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca ma też obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez cały okres zatrudnienia oraz przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Z kolei rozporządzenie dokumentacyjne zawiera zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w okresie przejściowym. Do zakresu kart ewidencji czasu pracy można było stosować przepisy poprzedniego rozporządzenia. Jednak tylko do upływu okresu, którego one dotyczą. Obecnie przepis przejściowy praktycznie nie znajduje już zastosowania.

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C