Na czym polega prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej?

Praca specjalisty do spraw kadr i płac jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorstwa. Ważne jednak, aby zatrudniać osoby kompetentne które dokonają prawidłowych rozliczeń kadry i poprowadzą ewidencję czasu pracy. Przeczytaj na czym polega obsługa kadrowo-płacowa.

Specjalista do spraw kadr i płac - jakie ma obowiązki?

Specjalista do spraw kadr i płac zajmuje się ludzkim potencjałem firmy. Oczywiście w zakres jego obowiązków wchodzi mnóstwo spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, prowadzeniem akt osobowych, ewidencją czasu pracy oraz naliczaniem pensji. Ponadto specjaliści do spraw kadr i płac zajmują się dwoma obszarami HR - miękkim i twardym. Warto dlatego wybierać takich pracowników, którzy posiadają duże kompetencje jak na przykład tych z biura rachunkowego w Białymstoku. Zajmą się oni wypłatą wynagrodzeń czyli zadbają między innymi, aby były prawidłowo naliczone i wypłacone w terminie. Ponadto poprowadzą ewidencję czasu pracy i będą czuwać nad tym, by wszystko przebiegało zgodnie z prawem.

Specjaliści z biura rachunkowego w Białymstoku prowadzą dokumentację wszystkich pracowników, ale także dokumentację dla ZUS, Urzędu Skarbowego. Kontaktują się też tymi instytucjami w celu przesyłania deklaracji, rozliczeń i raportów. Osoby zajmujące się kadrami i płacami przygotowują także wnioski urlopowe oraz przyjmują zwolnienia lekarskie.

Szukasz biura rachunkowego dla swojej firmy? Napisz do nas!

Biuro rachunkowe z Białegostoku a prowadzenie spraw osobowych

Księgowi do spraw kadr i płac z biura rachunkowego w Białymstoku zajmują się także kwestiami związanymi z zatrudnieniem. Między innymi sprawdzają kompetencje zawodowe przyszłych pracowników, kierują ich na badania lekarskie, wysyłają na szkolenia BHP oraz przygotowują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Czuwają oni także nad zmianami w zatrudnieniu pracowników i niezwłocznie ich o tym informują, przygotowują także aneksy do umowy.

Cechy specjalistów z biura rachunkowego z Białegostoku

Biuro rachunkowe z Białegostoku zatrudnia pracowników o wysokich kompetencjach, więc znają się oni na przepisach prawa pracy czyli Kodeksie Pracy. Specjaliści do spraw kadr i płac muszą czuwać nad tym, aby działania oraz dokumenty były zgodne z prawem. Osoby takie są otwarte i elastyczne, gdyż prawo bardzo szybko ulega zmianom. Natomiast zadanie jakim jest prowadzenie kadr i płac wymaga stałego dokształcania się. Omówiliśmy zagadnienia tak zwanego twardego HR, a co z miękkim? Specjaliści do spraw kadr i płac monitorują potrzeby pracowników oraz działów i dbają o to, aby odpowiedni pracownicy mogli uczestniczyć w takim czy innym szkoleniu. Ponadto osoby te dbają o łagodzenie konfliktów pracowniczych oraz o to, by pracownicy rozwijali się zawodowo i prawidłowo wykonywali swoje obowiązki, co ma znaczenie dla funkcjonowania całej firmy. W wielu firmach prowadzi się specjalne systemy motywacyjne, za które także odpowiedzialni są pracownicy działu kadr i płac oraz księgowa w Białymstoku. Sprawdzają oni zaangażowanie załogi, jej potrzeby i zainteresowania. Dobry specjalista do spraw kadr i płac odznacza się chęcią poszerzania swojej wiedzy, dokładnością, sumiennością i skrupulatnością. I jeszcze jedno - musi on umieć obsługiwać programy kadrowo-płacowe takie jak Symfonia czy Płatnik oraz doskonale znać MS Excel.

Co oferuje biuro rachunkowe z Białegostoku jeśli chodzi o obsługę kadrowo-płacową?

W ramach obsługi kadrowo-płacowej biuro rachunkowe może zaoferować:

Ostatnie wpisy:
Kontakt z nami

+48 535 353 726

biuro@bialystokbiurorachunkowe.pl

CONSULTING PHARM sp. z o.o.


15-814 Białystok Generała Józefa Hallera 14C